+38164 64 39 766 vilaplamenac@gmail.com

Privilegijske kartice

Beli narcis – kartica uručuje se gostu po njegovom prvom boravku u Vilu Plamenac. Može se iskoristiti u mesecu martu ili u mesecu novembru.

Beneficije: gratis noćenje u mesecu martu ili u mesecu novembru.

Ovakva vrsta beneficije važi za dane koji ne podrazumevaju praznične događaje kao što su Nova godina, Božić, Srpska Nova godina, Uskrs i Prvi maj. Takođe ovi popusti važe za boravak od minimum 3 noćenja.

Kartica nije vezana za primaoca iste, odnosno može se proslediti i drugom zainteresovanom potencijalnom gostu.

Žuti narcis – kartica uručuje se gostu po njegovom drugom boravku u Vilu Plamenac ne računajući boravak iskorišćen Beli narcis-karticom. Može se iskoristiti u mesecu oktobru ili u mesecu aprilu.

Beneficije: gratis noćenje u mesecu oktobru ili u mesecu aprilu.

Ovakva vrsta beneficije važi za dane koji ne podrazumevaju praznične događaje kao što su Nova godina, Božić, Srpska Nova godina, Uskrs i Prvi maj. Takođe ovi popusti važe za boravak od minimum 3 noćenja.

Kartica nije vezana za primaoca iste, odnosno može se proslediti i drugom zainteresovanom potencijalnom gostu.

Narandžasti narcis – kartica uručuje se gostu po njegovom trećem boravku u Vilu Plamenac ne računajući boravak iskorišćen Beli narcis-karticom i Žuti narcis-karticom.

Moze se iskoristiti u mesecu maju ili u mesecu junu.

Beneficije: gratis noćenje u mesecu maju ili u mesecu junu.

Ovakva vrsta beneficije važi za dane koji ne podrazumevaju praznične događaje kao što su Nova godina, Božić, Srpska Nova godina, Uskrs i Prvi maj. Takođe ovi popusti važe za boravak od minimum 3 noćenja.

Kartica nije vezana za primaoca iste, odnosno može se proslediti i drugom zainteresovanom potencijalnom gostu.

Crveni narcis – kartica uručuje se se gostu po njegovom petom boravku u Vilu Plamenac ne računajući boravak iskorišćen Beli narcis-karticom, Žuti narcis-karticom i Narandžasti narcis-karticom. Može se iskoristiti u mesecu januaru ili u mesecu februaru.

Beneficije: gratis noćenje u mesecu januaru ili u mesecu februaru.

Ovakva vrsta beneficije važi za dane koji ne podrazumevaju praznične događaje kao što su Nova godina, Božić, Srpska Nova godina, Uskrs i Prvi maj. Takođe ovi popusti važe za boravak od minimum 3 noćenja.

Kartica nije vezana za primaoca iste, odnosno može se proslediti i drugom zainteresovanom potencijalnom gostu.